Program Singu FM wdrażany w New City

Rozpoczęto wdrażanie oprogramowania usprawniającego Facility Management – Singu FM. Na oprogramowanie to składa się z elektroniczny Plan Przeglądów Prewencyjnych, inwentaryzacja urządzeń i systemów w budynku oraz platforma typu Helpdesk. Za jego pomocą najemcy mają możliwość zgłaszania wszelkich usterek i awarii, a także zamówień i uwag do serwisów obsługujących budynek.