Odświeżenie terenów zielonych wokół New City

W maju rozpoczęliśmy prace związane z odświeżeniem zieleni na terenie zewnętrznym New City. Cześć roślin została wymieniona na nowe, pojawiły się nowe nasadzenia, a także zielony dach na czerpniach. Stare donice zostały odmalowane dzięki czemu zyskały nowoczesny wygląd. W połączeniu z rozpoczętymi w minionym miesiącu pracami związanymi z wymianą kostki granitowej otoczenie New City zyska nowy blask. Prace nad aranżacją zieleni oraz wymianą kostki będą kontynuowane w czerwcu.

 

W maju New City było także przedmiotem wewnętrznego assessment do którego przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Ocenie poddane zostało Property Management, a także wdrożone procedury, koordynacja i jakość pracy wszystkich serwisów obsługujących New City. Obecnie czekamy na wyniki przeprowadzonego audytu.